RI&E Preventie

 Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E


RI&E preventie als basis van uw arbobeleid


Een RI&E vormt de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf helder waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Met behulp van het plan van aanpak gaat u aan de slag om de risico's aan te pakken.

 

Samen met Safety Analyse voert MW Arbo Support graag voor u een RI&E uit om de risico's in uw bedrijf naar een aanvaardbaar niveau te brengen.

 

safety analyse logo
“Het is effectiever te denken in oplossingen dan in problemen”

 

 

Arbo-ondersteuning op afroep.


Bijzonder geschikt voor organisaties die wel aandacht willen geven aan een veilige en gezonde werkomgeving maar waar tijd en specifieke kennis ontbreekt.

Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet een organisatie altijd een interne preventiemedewerker aanstellen. Echter, bij een kleine organisatie (met minder dan 15 werknemers), en wanneer er sprake is van relatief lage risico's, mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden. Voorwaarde is wel dat de werkgever beschikt over voldoende deskundigheid.

Ontbreekt het u aan voldoende deskundigheid dan ondersteunt MW ArboSupport u graag bij deze taak en is op afroep beschikbaar. Bijvoorbeeld voor een vast aantal uren per week of een van tevoren vastgesteld budget.

Taken die MW Arbo Support voor u uit kan voeren zijn:


  • het opstellen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • coördineren van de uitvoering van het plan van aanpak
  • Aanbieden van een RI&E Abonnement
  • samenwerken met en advies geven aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of aan de werknemers als er geen OR of PVT is
  • opzetten en helpen bij het uitvoeren van een goed arbobeleid in uw organisatie
  • werkplekonderzoek

 

Daarnaast kan MW Arbo Support ook vraagbaak zijn voor uw werknemers. Voorlichting en instructie geven over ergonomie, veilig tillen of als vertrouwenspersoon fungeren.

Door ondersteuning te leveren op de werkvloer staat MW ArboSupport dichter bij de organisatie en medewerkers dan bijvoorbeeld de bedrijfsarts van de arbodienst, en heeft daarom soms mogelijkheden die de ander niet heeft.

MW ArboSupport gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

BHV

Veiligheidsadvisering

BHV

ri&e preventie

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00