Voorlichting en opleiding

 Voorlichting

Als u niet de werkplekken van alle medewerkers individueel wilt laten onderzoeken, maar wel iets wilt doen om verzuimklachten tegen te gaan, denk dan eens aan voorlichting of training door MW Arbo Support. Uw medewerkers laten voorlichten over een goed ingerichte werkplek is een effectief middel om KANS (Klachten aan Armen, Nek en Schouders) terug te dringen. MW ArboSupport vertelt uw medewerkers graag hoe zij hun werkplek kunnen inrichten en maakt ze bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om op de juiste manier gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten.

Na een werkplekvoorlichting zijn uw medewerkers in staat om hun eigen werkplek zodanig in te richten én te gebruiken dat klachten kunnen worden voorkomen.

Aantal deelnemers: 5 tot 10 medewerkers.

Duur: 1 uur.

Kosten werkplekvoorlichting:  125,- per groep

 

 Training veilig tillen

Doelgroep: Voor medewerkers in de zorg of productie waarbij veel en zwaar getild moet worden.

Medewerkers leren op een verantwoorde manier te tillen en verplaatsen van mensen en/of materieel. Medewerkers leren hoe ze het beste kunnen tillen om rugklachten te voorkomen. Ook hier is het van belang om de werkomgeving goed in te richten om de risico's op rugklachten te beperken en medewerkers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid.

Inhoud: presentatie en oefenen op de werkvloer

Aantal deelnemers: 5 tot 10 medewerkers

Duur: 1 dagdeel

Kosten tiltraining: € 75,- per deelnemer incl. certificaat

 

 Opleiding Ergonomie op de werkplek

Doel van deze training is medewerkers voorlichting te geven over ergonomie op de werkplek met als doel gezondheidsklachten (arbeidsongeschiktheid) te voorkomen of te verminderen en bewust te maken van de risico’s waaraan zij tijdens hun werkzaamheden aan blootgesteld worden. Hiermee voldoen werkgever en werknemer aan de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gestelde eisen en aantoonbaarheid. Door het geven van de juiste voorlichting zal het ziekteverzuim afnemen.

De Arbowetgeving wil werknemers beschermen tegen alle mogelijke gevaren die het werken met zich meebrengt. U bent als werkgever verplicht zodanige maatregelen te treffen, waardoor uw werknemers veilig en gezond blijven werken. Ook op de lange termijn. Hier draait het om in de ergonomie. Meestal merkt u pas jaren later welke nadelige gevolgen een niet-ergonomische werkplek voor uw werknemer heeft gehad. U blijft tóch aansprakelijk.

Doelgroep

Voor alle medewerkers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld worden aan ergonomische tekortkomingen en hier graag verbetering in aan willen brengen.

Opleidingsniveau: geen vereiste vooropleiding nodig

Cursusinhoud

Arbowet
Beleid en protocol
Ergonomie in uw praktijk
Voorlichting
Klachten en symptomen
Risicoklassen en beheersmaatregelen

Praktijk: er volgt een rondgang door de eigen organisatie waarbij men vragen kan stellen over de praktijk.

Lesmateriaal: de cursisten ontvangen een cursusmap

Aantal deelnemers: maximaal 15 cursisten

Duur cursus: 1/2 dagdeel

Kosten: €125,- per deelnemer

 

In samenwerking met Safety Analyse zijn diverse opleidingen mogelijk op het gebied van Veiligheid en Arbo.

Voorlichting MW Arbo Support

 

“Het is effectiever te denken in oplossingen dan in problemen”

werkplekonderzoek

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00