Werkplekonderzoek

Wanneer een personeelsmedewerker ziek thuis komt te zitten is dat uiteraard vervelend. Voor uw medewerker, maar zeker voor u als werkgever. MW Arbo Support richt zich met een werkplekonderzoek op herstelbegeleiding naar een gezonde werkplek. Analyse van de werkplek, werken aan bewustwording en advies over mogelijke aanpassingen kan het ziekteverzuim aanzienlijk verkorten.Het resultaat? Een vitale medewerker die minder gauw (weer) uitvalt. U bespaart dus kosten!

 Een integraal werkplekonderzoek is:


 • een vragenlijst die de werknemer vooraf invult

 • een observatie van de werkplek en werkhouding

 • analyse en feedback aan de medewerker

 • basisinstelling van de werkplek

 • advies en rapportage

 • follow-up

 

Hoe zie een ergonomisch werkplekonderzoek eruit?


Een werkplekonderzoek van MW Arbo Support begint altijd met het invullen van een vragenlijst. De medewerker geeft bijvoorbeeld aan hoeveel uren hij of zij aan de pc werkt, of er lichamelijke klachten zijn en hoe de werkplek eruitziet. Daarna vindt het eigenlijke onderzoek op de werkplek zelf plaats. Het onderzoek bestaat uit een analyse van de werkplek en de werkhouding van de medewerker.

Werkplekadviseur


De werkplekadviseur stelt vervolgens samen met de medewerker zijn werkplek in en geeft adviezen over het juiste gebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken, zoals lichaamsbouw en -lengte, en het al aanwezige meubilair. Alleen als dat meubilair echt niet past bij de medewerker, zal MW Arbo Support adviseren welke aanvullende of vervangende middelen gewenst zijn om de werkomstandigheden en daarmee het welbevinden van uw medewerker te verbeteren.

To-the-point rapport


De werkplekanalyse en adviezen worden ten slotte vastgelegd in een rapport dat wordt voorgelegd aan de medewerker. Na goedkeuring ontvangt ook de werkgever een exemplaar van het rapport. Het is een bondig, to-the-point en concreet rapport, dat ook gebruikt kan worden voor de RI&E.

Hulp bij het instellen van de werkplek


U kunt al een ergonomisch werkplekonderzoek laten uitvoeren vanaf EUR 70 per persoon (exclusief btw). Binnen een uur zorgt MW ArboSupport ervoor dat de werkplek volledig juist wordt ingesteld voor uw medewerker. Snel en effectief. En als u dat wilt, wordt na een paar maanden nog een keer gecontroleerd of alles nog juist is afgesteld en de medewerker inderdaad beter op zijn plek zit.

Onderzoek van jou werkplek ook voor thuis


Steeds meer werkgevers laten hun medewerkers thuis werken. Met ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen werkgevers kosten besparen door minder werkplekken op kantoor. Voor medewerkers kan het een manier zijn om werk en privé beter in balans te brengen. De verantwoordelijkheid voor gezond thuis werken ligt bij de werkgever. Volgens de arbowet moet een thuiswerker een goede werkplek hebben waar veilig en gezond kan worden gewerkt. Een goede werkplek bestaat minimaal uit:

 • een goede stoel

 • een goede tafel

 • goede verlichting

 

De werkgever mag zijn werknemer tot een bedrag van € 1.815 per 5 kalenderjaren een belastingvrije vergoeding verstrekken voor het inrichten van een goede werkplek en voor het gebruik van de woning als werkruimte. Voorwaarde voor dit thuiswerk-privé-plan is dat de werknemer minimaal 1 dag per week thuis werkt.

MW ArboSupport kan uw medewerkers helpen bij het optimaal inrichten van de werkplek thuis en adviseren over de aandachtspunten voor gezond thuiswerken.

Werkplekbelevingsonderzoek


Niet alleen de werkplek heeft invloed op de gezondheid van medewerkers. Ook werkdruk, te zware taken, een slechte werkrelatie met leidinggevende of collega’s, te weinig loopbaanperspectief of ongeschiktheid voor de functie kunnen stress veroorzaken. Dat kan zich uiten in lichamelijke klachten. Heeft u het idee dat uw medewerker last heeft van dit soort klachten? Laat dan een gecombineerd werkplek- en werkbelevingsonderzoek uitvoeren.

Een gecombineerd werkplek- en werkbelevingsonderzoek bestaat uit:

 • een uitgebreide vragenlijst die de werknemer vooraf invult

 • een observatie van de werkplek, werkhouding, taken en psychosociale belasting

 • analyse en feedback aan de medewerker

 • basisinstelling van de werkplek

 • advies en rapportage

 • follow up

 

De basis van het gecombineerde werkplek- en        werkbelevingsonderzoek

 

Ook een werkplek- en werkbelevingsonderzoek begint met het invullen van een vragenlijst. Bij een gecombineerd onderzoek worden niet alleen vragen gesteld over de werkplek en de eventuele lichamelijke klachten, maar ook over hoe de medewerker zijn werk beleeft. Is er bijvoorbeeld sprake van stress, hoe is de samenwerking met collega’s en hoe is de balans tussen werk en privé? Daarna vindt het eigenlijke onderzoek op de werkplek zelf plaats. Het onderzoek bestaat uit een analyse van de werkplek, de werkhouding van de medewerker, zijn taken en de psychosociale belasting. De werkplek wordt ingesteld op de medewerker en de ingevulde vragenlijsten worden uitgebreid doorgesproken om te kijken welke psychosociale aspecten klachten veroorzaken. Ook wordt besproken welke factoren buiten het werk om invloed kunnen hebben op het welbevinden van de medewerker. Denk bijvoorbeeld aan sportactiviteiten of aan bijzonderheden in de thuissituatie.

Het resultaat

 

De werkplekadviseur stelt vervolgens samen met de medewerker zijn werkplek in en geeft adviezen over het juiste gebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken, zoals lichaamsbouw en -lengte, en het al aanwezige meubilair. Alleen als dat meubilair echt niet past bij de medewerker, zal MW ArboSupport adviseren welke aanvullende of vervangende middelen gewenst zijn om de werkomstandigheden en daarmee het welbevinden van uw medewerker te verbeteren. Ook ondersteuning bij de implementatie van speciale hulpmiddelen is mogelijk.

Een helder rapport

 

De werkplekanalyse en adviezen worden ten slotte vastgelegd in een rapport dat wordt voorgelegd aan de medewerker. Na goedkeuring ontvangt ook de werkgever een exemplaar van het rapport. Om de privacy te waarborgen, kan de werknemer bepaalde vertrouwelijke informatie uit het rapport laten verwijderen. Het is een bondig, to-the-point en concreet rapport, dat ook gebruikt kan worden voor de RI&E.

Beter op je plek

 

U kunt al een gecombineerd werkplek- en werkbelevingsonderzoek laten uitvoeren vanaf EUR 140 per persoon (exclusief btw). Binnen twee uur zorgt MW Arbo Support ervoor dat de werkplek volledig juist wordt ingesteld voor uw medewerker en dat de medewerker zich bewust wordt van andere aspecten die van invloed zijn op zijn welbevinden

Meer informatie over een werkplekonderzoek?

 

Voor meer informatie over een werkplekonderzoek en een offerte op maat kunt u mij bereiken via telefoonnummer: 06-54395088 of per e-mail: info@mwarbosupport.nl

werkplekonderzoek

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00