Is een preventiemedewerker verplicht?

06 augustus 2012

Ja, de wet schrijft voor dat er in elk bedrijf een preventiemedewerker aanwezig moet zijn. Dat kan een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld.

Ook medewerkers kunnen deze taak op zich nemen, maar zij moeten uiteraard wel over de kennis en kunde beschikken om de preventietaken goed uit te voeren.

Preventiemedewerker

Dit is een medewerker binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Als het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft, dan kan ook de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.

Aandachtspunten

  • Bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling kan het bedrijf aanvullende diensten inkopen, zoals werkplekonderzoek, conflictbemiddeling en psychologische begeleiding. 
  • Het is voor het bedrijf van belang goed geïnformeerd te zijn bij het maken van de keuze voor maatwerk of vangnet. Het is raadzaam met enkele arbodienstverleners in gesprek te gaan. Ook kunnen collectieve contracten die in betreffende branche zijn afgesloten een of meer arbodiensten/arbodeskundigen uitkomst bieden. 
  • Is de keuze gemaakt, dan is het zaak duidelijk te maken wat de verwachting is van de arbo-ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het arbobeleid of verzuimbeleid, of extra aandacht voor re-integratie.

 

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00