Wie is verantwoordelijk voor de thuiswerkplek?

09 november 2012
Binnen 3 jaar zal Het Nieuwe Werken bij 66% van de (middel)grote bedrijven in Nederland dagelijkse realiteit zijn. Thuiswerken is nu al bij 94% van de bedrijven toegestaan. Zicht op de kwaliteit van de thuiswerkplek ontbreekt echter. De verantwoordelijkheid voor de thuiswerkplek wordt volledig bij de medewerker zelf gelegd en is niet of nauwelijks officieel belegd in de organisatie. Zo meldt slechts 3% van de ondervraagden dat zijn of haar afdeling - HR, ICT of Facility - de inrichting van een (comfortabele en efficiënte) thuiswerkplek in haar takenpakket heeft.

Dit zijn enkele resultaten van onderzoek uitgevoerd door ErgoDirect International en adviesbureau Veldhoen&Company.
De meerderheid van alle functionarissen vindt dat de thuiswerkplek de verantwoordelijkheid is van HR, ook de HR professionals zelf (61%). Ook opvallend: hoewel bijna alle bedrijven in Nederland thuiswerken toestaan (94%), is dit slechts in een kwart van de gevallen formeel geregeld via een regeling ter ondersteuning of tegemoetkoming van kosten voor de thuiswerkplek.

Geen zicht op kwaliteit thuiswerkplek
Thuiswerken is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitrol van Het Nieuwe Werken in Nederland, aldus het onderzoek. Zo blijkt een ruime meerderheid van de ondervraagde professionals (57%) geen enkel zicht op de kwaliteit van de thuiswerkplek te hebben. En is dit wel het geval, dan beoordeelt maar één op de acht van de ondervraagden deze werkplek als ‘goed'. Toch vindt een grote meerderheid (59%) dat een thuiswerkplek aan dezelfde eisen moet voldoen als een werkplek op kantoor - van de HR professionals is zelfs 68% deze mening toegedaan. Opmerkelijk: ondanks het ontbrekende inzicht in de thuiswerksituatie vindt de helft (52%) wel dat thuiswerkers productiever zijn dan mensen die op kantoor werken. HR professionals zijn hierover het meest positief, 61% denkt dat thuiswerkers productiever zijn. Een interessante vervolgvraag is dan of de Nederlandse thuiswerker niet nog veel productiever wordt op het moment dat zijn werkplek aan alle (ergonomische) comforteisen voldoet.

Flexibiliteit hoofddoel HNW
Uit het onderzoek komt naar voren dat van de Nederlandse bedrijven 19% Het Nieuwe Werken (HNW) reeds heeft geïmplementeerd, 29% midden in de uitrol daarvan zit en 18% HNW binnen 3 jaar zal invoeren. Bijna de helft van de ondervraagde HR, ICT en Facility professionals ziet ‘grotere flexibiliteit voor mens en organisatie' als belangrijkste doel van de invoering van Het Nieuwe Werken, gevolgd door ‘efficiënter werken' en ‘gezondheid en welzijn van medewerkers'. Echter, deze laatste twee HNW-doelen blijven bij Nederlandse bedrijven in de praktijk onderbelicht als het op thuiswerken aankomt.

Week van Het Nieuwe Werken
Aanleiding voor dit onderzoek is de Week van Het Nieuwe Werken die op maandag 12 november wordt geopend door Minister Schultz van Haegen. ErgoDirect International en Veldhoen+Company wilden voorafgaand aan deze week meer inzicht krijgen over de huidige status van Het Nieuwe Werken in Nederland en dan vooral over computergebruik en thuiswerken in relatie tot HNW. Voor het onderzoek zijn HR, ICT en Facility professionals (n=435), allen werkzaam bij (middel)grote bedrijven in Nederland, via een online enquête ondervraagd. De onderzoeksresultaten kunt u inzien op de website van ErgoDirect International.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00