Werkgevers aan het werk voor gezondere werknemers?

14 november 2012

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat werkgevers fors kunnen profiteren als ze investeren in een betere gezondheid van hun personeel. Maar liefst 400 euro per werknemer per jaar als het ziekteverzuim al met 1 procent daalt, dit blijkt uit doorrekening van adviesbureau CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Daarbij zorgen gezondere werknemers voor meer productiviteit en dit levert per jaar nog eens 6 miljard op. Niet elke werkgever investeert in de lange termijn gezondheid van de werknemers en biedt hen de mogelijkheid tot gezondheidsverbetering. En de vraag blijft natuurlijk in hoeverre de
werkgever zich moet bemoeien met de gezondheidsbevordering van zijn werknemers.
 
Meer bemoeienis is vitalere werknemer
Uit cijfers van het CBS blijkt dat ziekteverzuim in 2011 op jaarbasis de staat 10,8 miljard euro kost. De overheid start nu de campagne ‘duurzame inzetbaarheid’ om werkgevers te stimuleren te investeren in de duurzaamheid en gezondheid van hun werknemers. Uiteraard blijft het een discussie of en in hoeverre werkgevers zich moeten mengen in de levensstijl van hun werknemers. Mijns inziens hebben werkgevers zeker een verantwoordelijkheid als het gaat om het bijdragen aan de gezondheid van hun werknemers. Ten eerste omdat werkgevers met verschillende programma’s gericht op verbetering van de gezondheid werknemers stimuleren en faciliteren om te werken aan een gezondere levensstijl. Een betere gezondheid kan concreet worden bereikt door programma’s aan te bieden op het gebied van de BRAVO-criteria: beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Naast het werken aan een gezondere levensstijl kan deze ‘inmenging’ ook leiden tot een sterkere band tussen werkgever en werknemer en minder verzuim.
Ook bijdragen aan het verminderen zorgkosten.


Een andere belangrijke motivatie om te investeren in de gezondheid van de werknemer is het bijdragen aan het terugdringen van de Nederlandse zorgkosten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek raamde de Nederlandse zorgkosten in 2011 op ruim 90 miljard euro. Naar verwachting stijgen deze kosten de komende jaren nog verder tenzij er wezenlijk anders wordt omgegaan met zorg. Preventief ingrijpen door het werken aan de verandering van de levensstijl van grote groepen Nederlanders - de werknemers - is een oplossing voor dit probleem.


Als de werkgever door ‘inmenging’ in de levensstijl van de werknemer realiseert dat hij of zij deze verbetert is dit een legitimatie voor deze inmenging. Hiermee draagt de werkgever ook op langere termijn bij aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s van de werknemer. Daarom ben ik van mening dat alle werkgevers aan de slag moeten met het investeren in de gezondheid van hun werknemers. Niet alleen omdat dit ten goede komt aan de portemonnee van de werkgever, maar ook omdat we daarmee het grotere probleem van de oplopende zorgkosten aanpakken. Ik juich de campagne van de overheid dan ook van harte toe. Hoe denkt u hierover?
Door Eelco Vos 5 november 2012 14:51 | Topic: Management

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00