Arbeidsomstandigheden maken beroep zwaar

02 april 2012

Indien we in de toekomst de verzuimkosten naar beneden willen brengen, werknemers langer aan het werk willen houden, goede werkkrachten willen behouden of het welzijn van werknemers willen bevorderen, lijkt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door preventieve acties alvast de aangewezen weg.

De arbeidsomstandigheden zijn veel belangrijker dan de leeftijd voor het psychisch welzijn van een werknemer. Dat blijkt uit onderzoek van de externe dienst voor preventie en bescherming Idewe bij 2029 Vlaamse werknemers.
60 procent van de werknemers is 'bevlogen', energiek, toegewijd en gaat op in zijn werk. 22 procent is emotioneel uitgeput door het werk en vertoont burn-out-symptomen.

Oorzaken en factoren

Vooral werknemers tussen 35 en 44 jaar vertonen burn-out-klachten, maar er blijkt geen toename van burn-out of bevlogenheid met de leeftijd. Vooral arbeidsomstandigheden hebben een invloed op het psychisch welzijn van werknemers.

Werknemers met burn-out-symptomen ervaren in vergelijking met werknemers zonder burn-out-symptomen dubbel zo vaak hoge emotionele eisen en een hoge werkdruk.

Ook leidinggevenden kunnen burn-out-symptomen voeden. Werknemers met een burn-out krijgen veel minder inspraak (4 procent versus 16 procent) en ondervinden vijf keer meer rolconflicten. Ze ervaren ook veel minder sociale steun van hun leidinggevende en collega’s.

Daarnaast ervaren werknemers met burn-out-symptomen meer conflicten op het werk.

Werknemers met burn-out-symptomen nemen de moeilijke arbeidsomstandigheden ook mee naar huis. 44 procent zegt dat ook hun privéleven nadelig wordt beïnvloed. Maar ook omgekeerd, privéproblemen hebben ook nadelige gevolgen op hun werk.

14 procent van de werknemers met burn-out-symptomen kampen met een hoge jobonzekerheid tegenover 4 procent bevlogen werknemers. Bovendien zijn ze minder tevreden over hun arbeidsvoorwaarden.

Gevolgen
De verzuimduur van werknemers met burn-out-symptomen is bijna dubbel zo hoog: 17 dagen per jaar versus 9 dagen per jaar bij werknemers zonder symptomen. Dit komt neer op een kostenplaatje van 7392 euro per werknemer met burn-out-symptomen per jaar.
Daarnaast leggen werknemers met burn-out-symptomen de oorzaak van hun verzuim vaker bij het werk en vertonen veel meer stress. Ze zijn veel minder tevreden over hun werk en denken er dan ook meer aan om het bedrijf te verlaten.

16 maart 2012 | Gezondheidsmanagement, Inzetbaarheid, Verzuim

Bron: Sentral.be

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00