Werkgevers vinden Arbowet gedoe

08 september 2013
Belangrijke arbozorgverplichtingen worden steeds slechter nageleefd. Vooral kleine bedrijven vinden de Arbowet administratief gedoe en weten vaak niet hoe ze ervoor moeten zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Deze conclusies trekt de Inspectie SZW in het “Signalement Arbozorg”.

Minder dan de helft van de met name kleinere Nederlandse bedrijven (tien of minder werknemers) heeft nu een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook aan de verplichting een preventiemedewerker te hebben binnen het bedrijf, die zich actief inzet voor de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf, voldoet een groot aantal bedrijven niet. De werkgevers zien de verplichtingen in de Arbowet vooral als een administratieve verplichting.

De Inspectie SZW gaat er van uit dat de preventieve werking van arbozorg bijdraagt aan gezonder en veiliger werk en uiteindelijk aan vermindering van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Goede preventie vraagt om maatwerk in de beheersing van risico’s en spreekt de eigen verantwoordelijkheid aan van werknemers en werkgevers op het niveau van sectoren, branches en bedrijven. Bedrijven die een RI&E hebben nemen vaker maatregelen die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt in hun bedrijf. Verder laat onderzoek zien dat bedrijven die meer maatregelen treffen ook productiever zijn.

De Inspectie is van plan om de komende jaren meer nadruk te leggen op de arbozorgverplichtingen.Inmiddels is ook een zelfinspectietool waarin de werkgever zelf kan nagaan of hij de arbozorg in zijn bedrijf op orde heeft beschikbaar: www.zelfinspectie.nl.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00