Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd

14 oktober 2013
Belangrijke arbozorgverplichtingen worden steeds slechter nageleefd en zijn bijvoorbeeld bij veel kleine bedrijven niet bekend. Deze conclusie trekt de Inspectie SZW in het "Signalement Arbozorg".

Bij de arbozorg-verplichtingen gaat het erom dat de werkgever over de informatie beschikt om in zijn bedrijf of instelling ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken, zoals een risico-inventarisatie en een plan van aanpak waarin is aangegeven aan welke gezond- en veiligheidsrisico’s zijn werknemers bloot staan en hoe die het beste beheerst kunnen worden.
RI&E
Minder dan de helft van de met name kleinere Nederlandse bedrijven heeft nu een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een op maat gesneden RI&E per bedrijf is echter een belangrijke voorwaarde voor een adequate beheersing van risico’s voor gezond en veilig werken binnen bedrijven.

Met de inzichten uit de RI&E kan de werkgever gericht sturen en maatregelen nemen. Bedrijven die een RI&E hebben nemen vaker maatregelen die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt in hun bedrijf. Verder laat onderzoek zien dat bedrijven die meer maatregelen treffen ook productiever zijn.
Meer nadruk
Door het huidige magere nalevingsniveau van de arbozorgverplichtingen, gaat de Inspectie de komende jaren meer nadruk leggen op de arbozorgverplichtingen. In haar jaarplan 2013 heeft de Inspectie daarom aangekondigd in het kader van de thema-aanpak arbozorg systematisch in diverse projecten aandacht te besteden aan de arbozorg.

In die projecten wordt aangesloten op de specifieke problematiek in een sector en de aard van het bedrijf. Inmiddels is ook een zelfinspectietool waarin de werkgever zelf kan nagaan of hij de arbozorg in zijn bedrijf op orde heeft beschikbaar, deze tool vindt u op www.zelfinspectie.nl.

Bron: SZW

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00