Handhaving en werkwijze van de Inspectie SZW

04 december 2014

Inleiding

Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet vindt voornamelijk plaats door ambtenaren van de Inspectie SZW. Daarom wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de werkwijze van deze Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Naast de handhaving van de Arbowetgeving is de inspectie ook belast met de handhaving van enkele andere wetten op het gebied van de arbeidsbescherming. De meest belangrijke wetten zijn dan de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Daarnaast is de Inspectie SZW ook nog voor bevoegd tot handhaven van enkele andere wetten, zoals de bestrijdingsmiddelenwet. Handhaving gebeurt op actieve wijze, door het uitvoeren van inspecties, en op reactieve wijze, naar aanleiding van de melding van ongevallen en klachten . In beide gevallen ligt de nadruk op het opsporen en opheffen van misstanden (hoge risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers).

Taakstelling

De kern van de handhavende taakstelling van de Inspectie SZW ligt op het brede terrein van de arbeidsbescherming zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen. De inspectie richt zich daarbij in de eerste plaats op werkgevers, omdat deze grotendeels verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke voorschriften in hun bedrijf of instelling. In sommige gevallen kan en zal ook tegen werknemers worden opgetreden. Aan de hand van projectmatige inspecties wordt gecontroleerd of werkgevers en werknemers zich aan de wettelijke voorschriften houden. Daarnaast worden onderzoeken verricht op basis van klachten van werknemers en verplichte meldingen (onder andere betreffende ernstige arbeidsongevallen en asbestsloop).

De Inspectie SZW richt zich op basis van risicoanalyses in de eerste plaats op de branches en bedrijven waar sprake is van hoge risico’s, misstanden of lage naleving van de wet. De inspectielast komt daarmee te liggen bij de branches en bedrijven die deze het meest nodig hebben.

Minder inspecties

Goed presterende bedrijven en instellingen worden door de Inspectie SZW ontzien. De beschikbare inspectiecapaciteit wordt vooral ingezet bij bedrijven en instellingen waar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s hoog zijn en de naleving laag. Op basis van risicoanalyses zijn prioritaire sectoren geselecteerd waarbij dit uitgangspunt van toepassing is. Bedrijven uit deze sectoren worden via inspectieprojecten geïnspecteerd.

Bedrijven waar de Inspectie SZW op bezoek is geweest en waar geen overtredingen zijn geconstateerd en de zorg voor arbeidsomstandigheden op peil is, worden de eerstvolgende twee jaar na het laatste bezoek niet meer in het kader van een inspectieproject, gericht op naleving van de arbowetgeving, bezocht.

Ook de zogeheten “OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven” zullen niet meer worden bezocht in het kader van een inspectieproject van de Inspectie SZW, gericht op de naleving van de arbowetgeving (zie voor meer informatie OHSAS 18001).

 

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00