Drie tips voor werken met machines

06 januari 2015

Ondanks alle bepalingen gaat er nog vaak veel mis bij het werken met machines. Daarom drie basistips om veilig met machines te werken. Met bij elke tip een stuk jurisprudentie over een zaak waarin dat toch niet goed lukte.
Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht werkgevers om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk te onderzoeken. Meer specifiek verplicht de Machinerichtlijn de fabrikanten van apparaten en machines (deze vallen onder de zogeheten arbeidsmiddelen) met het ontwerp van hun producten veiligheids- en gezondheidsrisico’s te vermijden. Over het nog resterende risico van de machines moeten zij de gebruikers informeren.

1. Stel een goede RI&E op
De werkgever moet de gevaren en risico’s vaststellen die voortkomen uit de keuze voor en het gebruik van arbeidsmiddelen in een RI&E-arbeidsmiddelen.
Het kan bij die risico’s bijvoorbeeld gaan om snij-, knel- en pletgevaar, straling, geluid of elektrische veiligheid. Welk risicotype een rol speelt, hangt af van het specifieke arbeidsmiddel en de wijze van gebruik.

Bij grondwerkzaamheden in een pand in hartje Amsterdam werkt men met een graafmachine met dieselmotoraandrijving. Zonder adequate ventilatie bestaat er kans op blootstelling aan DME (dieselmotorenemissie) en metallisch kwik. De risico’s zijn bekend, maar een RI&E ontbreekt.

2. Keur en inspecteer tijdig
Bij bepaalde veiligheidsaspecten neemt het risico toe door niet of niet tijdig inspecteren en keuren.
Werknemers kunnen met behulp van een checklist op gezette tijden hun eigen werkplek controleren. Daarnaast leent deze checklist zich goed voor het uitvoeren van een algemene inspectie.

Een werknemer raakt met zijn duim bekneld onder een drukpers. De Arbeidsinspectie komt tot de conclusie dat de werkgever er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de afstandsbediening van de pers in een goede staat van onderhoud verkeert.

3. Zorg voor de juiste machine op de juiste plek
Al bij de aanschaf van de machines is het mogelijk om rekening te houden met de risico’s voor de gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluidsniveau van de machine. Door bewust te kiezen kan de gebruiker geluidsoverlast en gehoorschade voorkomen bij hem zelf en bij medewerkers in de werkomgeving.

Een lawaaidove beroepscellist stelt zijn werkgever aansprakelijk voor materiële en immateriële schade door de geluidsoverlast tijdens de repetities en concerten van het orkest. Hij krijgt gelijk en daarmee een schadevergoeding van zijn werkgever.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00