Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

12 april 2017


Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aan. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur.

Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en weten alle medewerkers dat?

Rol bij preventie beroepsziekten

Als het goed is zien de meeste werknemers de bedrijfsarts zelden of nooit. Tot nu toe komt hij vooral in beeld als er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Door de veranderingen in de Arbowet krijgt de bedrijfsarts echter nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hij moet eerder in actie komen, dus niet pas op het moment dat werknemers uitvallen. Hij moet regelmatig gaan overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hoe dit overleg is geregeld, moeten werkgevers vastleggen in het basiscontract met de arbodienstverlener.

Vrije toegang: open spreekuur

Werknemers kunnen door de gewijzigde Arbowet weleens vaker met de bedrijfsgeneesheer te maken krijgen. In de vernieuwde Arbowet is namelijk geregeld dat werknemers recht krijgen op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Zij mogen bij hem langs gaan voor een persoonlijk consult, ook en juist als zijn (nog) niet ziek zijn. Daarvoor kunnen zij gebruikmaken van een open spreekuur op een toegankelijke locatie. Daarnaast is nieuw dat werknemers recht krijgen op een second opinion van een tweede bedrijfsarts.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00