Dit levert de RI&E ons op

29 juli 2018

Ieder bedrijf is verplicht om een RI&E uit te voeren. Maar wat levert de RI&E op? Veel meer dan u misschien denkt, blijkt uit onderzoek.

Dit levert de RI&E ons op


Want onderzoek van ISSA laat zien dat het voor bedrijven loont om 1 euro te investeren in gezond en veilig werken. Want die ene euro levert een bedrijf gemiddeld 2,20 euro op.

Mede daarom is het teleurstellend dat veel bedrijven nog geen RI&E hebben. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over de – wettelijk verplichte – risico-inventarisatie en evaluatie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers sprak enige tijd terug zelfs van een ‘schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E.

Wat levert de RI&E op? Oftewel: wat houden de kosten en baten van de RI&E eigenlijk precies in? Op www.rie.nl staat een fraai kosten-batenoverzicht. Dat maakt kort en helder duidelijk welke kosten er zijn gemoeid met de risico-inventarisatie en -evaluatie. En ook wat een bedrijf mag verwachten dat de RI&E hem oplevert.

De kosten van de RI&E in het kort

Aan de kostenkant gaat het in het kort om kosten die gemoeid zijn met tijd (voor de inzet van de preventiemedewerker(s) en de input die medewerkers leveren aan de RI&E), met de externe ondersteuning die een bedrijf eventueel wil inzetten, met de toetsing van de RI&E als die nodig is en met de uitvoering van het verplichte plan van aanpak

 De baten van de RI&E in het kort

Bij de baten valt te denken aan het welzijn van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. En verder aan het positieve imago van een bedrijf dat zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. Alsook aan een betere kwaliteit van producten/diensten. Dit zijn baten die te maken hebben met de waardevermeerdering van het bedrijf.

Er zijn ook baten die voortkomen uit kostenbesparingen door de RI&E. Denk hierbij aan verzuimreductie, minder onderbrekingen in het (productie)proces, minder verloop in personeel, een afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten en het voorkomen van boetes van de Inspectie SZW.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00