Ziek van werken in de warmte

05 augustus 2018

Het is nu al geruime tijd prachtig zomerweer. Hoge temperaturen zijn fijn als u vrij bent. Maar een aandachtspunt als u moet werken. Hoe is te voorkomen dat we ziek worden van werken in de warmte?

Ziek van werken in de warmte
De Arbowet geeft geen maximumtemperatuur voor veilig werken in de warmte. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover in gesprek gaan met hun werkgever. Valt er niets te doen aan werken bij een hoge temperatuur, dan moet de werkgever in ieder geval:

nagaan of werken in de warmte echt nodig is
de duur van het werk in de warmte verkorten
werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op een koelere plek
koele dranken aanbieden
persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Dit zijn de meest voorkomende hitteziektes
Een te hoge omgevingstemperatuur – een mogelijk hulpmiddel om vast te stellen of het te warm is, is de hittestresscalculator van FNV – kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen, waarschuwt het ministerie van SZW. Dat heeft de meest voorkomende hitteziektes op een rijtje gezet:

Warmte-uitslag – De lichtste vorm van warmteziekte. Doordat de huid lang vochtig is, raken de zweetklieren verstopt. Dit veroorzaakt soms blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven.

Hittekrampen – Pijnlijke krampen in vooral benen en buikspieren. Vermoedelijke oorzaak: gebrek aan zout.

Hitte-uitputting – Bij zware inspanning in hoge temperaturen heeft het lichaam moeite om de bloedvoorziening van spieren, hersenen en huid op peil te houden. Na het staken van de inspanning zakt de bloeddruk snel in en kan men onwel worden. De kenmerken zijn onder meer bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop.

Hitteberoerte – Een ernstige vorm van hitte-uitputting is hitteberoerte. De lichaamstemperatuur kan dan boven de 41˚C komen, met mogelijke beschadiging aan het zenuwstelsel tot gevolg. Naast de kenmerken van hitte-uitputting kunnen mensen met een hitteberoerte ook last hebben van een rode of hete droge huid, krampen en stuipen. Ook vertonen zij vaak afwijkend gedrag (verward, prikkelbaar, agressief, geheugenverlies) of verliezen uiteindelijk het bewustzijn.

Rond 21,75 graden Celsius functioneren mensen het best

Welke temperatuur is goed? Wordt het binnen warmer dan 25 graden, dan hollen de prestaties achteruit. Per graad extra met 2 procent, om precies te zijn. De ideale werktemperatuur ligt op 21,75 graden Celsius. Maar de airconditioning loeihard zetten is ook geen goed idee. Onder de 20 graden neemt de productiviteit snel af en de fouten toe. Breng in elk geval de klimaatgerelateerde gezondheids- en welzijnsrisico’s in uw bedrijf in kaart met behulp van een RI&E.

 

Daar zijn allerlei ingewikkelde berekeningen en klimaatmetingen voor. Maar een eenvoudige eerste stap zijn korte interviews en een inventarisatie van de gebouwgebonden risicofactoren.

Zo herkent u de risico’s van het binnenklimaat
Met behulp van de volgende vragen kunt u binnenklimaatrisico’s herkennen:

Hebben relatief veel medewerkers (meer dan 10 à 20 procent) vaak binnenklimaatklachten? Dit valt te checken in bestaande documentatie, bijvoorbeeld uitkomsten van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, maar ook klachtenregisters van bijvoorbeeld gebouwbeheerders. Een andere mogelijkheid is om zelf direct een aantal medewerkers naar hun ervaringen te vragen. Een uitgebreider alternatief is een binnenklimaatenquête uitzetten.
Kunnen medewerkers in voldoende mate het thermisch binnenklimaat zelf beïnvloeden? Denk hierbij aan temperatuurknoppen op verwarming en koeling, toegang tot te openen ramen, geen strikte kledingprotocollen.
Is er sprake van een relatief slecht geïsoleerde buitengevel? Denk aan relatief veel enkel glas, kieren, niet-geïsoleerd dak of vloer.
Is er veel glas verwerkt in de oost-, zuid- of westgevel of in het dak, terwijl goede zonwerende voorzieningen als binnen- en buitenzonwering, zonwerend glas ontbreken?
Maken de ventilatiemethoden tochtklachten vrijwel onvermijdelijk?
Is het nodig om lokaal regelmatig werkzaamheden te verrichten in ruimten met een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid? Denk aan spoelkeukens en reproruimten.
Idem in ruimten met een lage temperatuur of een hoge lucht/windsnelheid? Denk aan receptiebalies, magazijnen, werkplaatsen.

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00