Wanneer

Hebben uw medewerkers klachten aan armen, nek en schouders? En wilt u voorkomen dat deze klachten leiden tot uitval en verzuim? Dan kan een werkplekonderzoek van MW Arbo Support een oplossing zijn. Ook medewerkers met chronische aandoeningen kunnen veel baat hebben bij een werkplekonderzoek. Bovendien kan een werkplekonderzoek preventief werken.

 De 5 W’s van MW Arbo Support

De 5 W’s vormen de basis van het advies van MW Arbo Support:

 • Werktaken: voldoende afwisseling is belangrijk
 • Werktijden: regelmatige pauzes (lang, kort en micro) werken productiviteit- en kwaliteitverhogend
 • Werkdruk: gezond werken heeft te maken met prioriteiten stellen
 • Werkplek: meubilair dat voldoet aan de arbonormen op de juiste manier gebruiken, lichtinval, binnenklimaat, ergonomische hulpmiddelen, goed werkende computer
 • Werkhouding: zowel fysiek als psychosociaal

 

Waar nodig adviseert MW ArboSupport over het inzetten van hulpmiddelen. Denk aan:

 • ergonomische muizen, toetsenborden en muismatjes
 • laptopstandaards
 • rugsteunen
 • voetenbankjes
 • lichtschermen
 • documenthouders
 • pauzesoftware
 • spraakherkenningssoftware

 

Deze middelen kunnen ondersteunend werken, maar het is minstens zo belangrijk dat de medewerker op de juiste manier gebruik maakt van zijn werkplek en de aanwezige hulpmiddelen. 


werkplekonderzoek


        Contact                  Ergonomisch werken                                                          


  Hunenbaan 5                 Werkplekonderzoek                                                                   
  7822 EC Emmen                 Voorlichting en opleiding                                                                 
    tel 06 54 39 50 88              Zelfstandig Professional                                                                
 info@mwarbosupport.nl             RI&E Preventie                                                                                   
                                                     Ergonomische tips