Bij chronische aandoeningen

 Werkplekonderzoek

Medewerkers met chronische aandoeningen, zoals reuma, artrose, oog- en gehoorafwijkingen, of medewerkers die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen veel baat hebben bij speciale aanpassingen op hun werkplek. Ook voor hen kan een werkplekonderzoek erg waardevol zijn. MW Arbo Support weet welke aanpassingen mogelijk zijn adviseert waar nodig over de aanschaf en implementatie van speciale hulpmiddelen.

werkplekonderzoek


Contact                    Ergonomisch werken


Hunenbaan 5                    Werkplekonderzoek        
7822 EC Emmen                                  Voorlichting en opleiding            
tel 06 54 39 50 88                            Zelfstandig Professional           
info@mwarbosupport.nl                                RI&E Preventie