Bij chronische aandoeningen

 Werkplekonderzoek

Medewerkers met chronische aandoeningen, zoals reuma, artrose, oog- en gehoorafwijkingen, of medewerkers die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen veel baat hebben bij speciale aanpassingen op hun werkplek. Ook voor hen kan een werkplekonderzoek erg waardevol zijn. MW Arbo Support weet welke aanpassingen mogelijk zijn adviseert waar nodig over de aanschaf en implementatie van speciale hulpmiddelen.

werkplekonderzoek


                          Contact                         Ergonomisch werken       


                               Hunenbaan 5                           Werkplekonderzoek                
                             7822 EC Emmen                                      Voorlichting en opleiding            
                           tel 06 54 39 50 88                              Zelfstandig Professional           
                       info@mwarbosupport.nl                                     RI&E Preventie              
 
                                                                                             Ergonomische tips