Bij chronische aandoeningen

 Werkplekonderzoek

Medewerkers met chronische aandoeningen, zoals reuma, artrose, oog- en gehoorafwijkingen, of medewerkers die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen veel baat hebben bij speciale aanpassingen op hun werkplek. Ook voor hen kan een werkplekonderzoek erg waardevol zijn. MW Arbo Support weet welke aanpassingen mogelijk zijn adviseert waar nodig over de aanschaf en implementatie van speciale hulpmiddelen.

werkplekonderzoek


                   Contact                  Ergonomisch werken                                                        


                 Hunenbaan 5                 Werkplekonderzoek                                                                     
                  7822 EC Emmen                 Voorlichting en opleiding                                                                     
                    tel 06 54 39 50 88              Zelfstandig Professional                                                                        
             info@mwarbosupport.nl                    RI&E Preventie                                                                         
 
                                                                     Ergonomische tips