Bij chronische aandoeningen

 Werkplekonderzoek

Medewerkers met chronische aandoeningen, zoals reuma, artrose, oog- en gehoorafwijkingen, of medewerkers die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen veel baat hebben bij speciale aanpassingen op hun werkplek. Ook voor hen kan een werkplekonderzoek erg waardevol zijn. MW Arbo Support weet welke aanpassingen mogelijk zijn adviseert waar nodig over de aanschaf en implementatie van speciale hulpmiddelen.

werkplekonderzoek


        Contact                  Ergonomisch werken                                                          


  Hunenbaan 5                 Werkplekonderzoek                                                                   
  7822 EC Emmen                 Voorlichting en opleiding                                                                 
    tel 06 54 39 50 88              Zelfstandig Professional                                                                
 info@mwarbosupport.nl             RI&E Preventie                                                                                   
                                                     Ergonomische tips