Bij KANS/RSI

Medewerkers die veel met de computer werken, ontwikkelen gemakkelijk Klachten aan Armen, Nek en Schouders, oftewel: KANS. Klachten die bij veel mensen bekend zijn als RSI. MW Arbo Support adviseert over mogelijke oplossingen en helpt bij het optimaliseren van de werkplek om KANS-klachten te verminderen.

 Goede werkhouding ook thuis belangrijk

KANS-klachten kunnen ook thuis ontstaan, bij een verkeerde houding bij het werken op de computer. Arbonormen voor het werken thuis zijn daarom net zo belangrijk als op kantoor. De keukentafel is doorgaans geen goede werkplek.

De werkgever is volgens de Arbo-wet verantwoordelijk voor de werkplek van de werknemer thuis! MW Arbo Support doet daarom ook werkplekonderzoek thuis.

De werkgever mag de werknemer tot een bedrag van € 1.815,- per vijf kalenderjaren een belastingvrije vergoeding verstrekken voor het inrichten van een werkplek en voor het gebruik van de woning als werkruimte. Deze vergoeding is bedoeld voor werknemers die minstens een dag in de week thuiswerken.


werkplekonderzoek


                          Contact                         Ergonomisch werken       


                               Hunenbaan 5                           Werkplekonderzoek                
                             7822 EC Emmen                                      Voorlichting en opleiding            
                           tel 06 54 39 50 88                              Zelfstandig Professional           
                       info@mwarbosupport.nl                                     RI&E Preventie              
 
                                                                                             Ergonomische tips