Preventief

 Preventief een werkplekonderzoek

Werknemers zijn uw kapitaal. Daar wilt u zuinig op zijn, toch? Laat daarom een werkplekonderzoek uitvoeren voordat er klachten ontstaan. Daarmee voorkomt u tijdelijke uitval en langdurig ziekteverzuim. Door te investeren in goede arbeidsomstandigheden en preventie van klachten bespaart u uiteindelijk kosten.

werkplekonderzoek


                   Contact                  Ergonomisch werken                                                        


                 Hunenbaan 5                 Werkplekonderzoek                                                                     
                  7822 EC Emmen                 Voorlichting en opleiding                                                                     
                    tel 06 54 39 50 88              Zelfstandig Professional                                                                        
             info@mwarbosupport.nl                    RI&E Preventie                                                                         
 
                                                                     Ergonomische tips