Preventief

 Preventief een werkplekonderzoek

Werknemers zijn uw kapitaal. Daar wilt u zuinig op zijn, toch? Laat daarom een werkplekonderzoek uitvoeren voordat er klachten ontstaan. Daarmee voorkomt u tijdelijke uitval en langdurig ziekteverzuim. Door te investeren in goede arbeidsomstandigheden en preventie van klachten bespaart u uiteindelijk kosten.

werkplekonderzoek


        Contact                  Ergonomisch werken                                                          


  Hunenbaan 5                 Werkplekonderzoek                                                                   
  7822 EC Emmen                 Voorlichting en opleiding                                                                 
    tel 06 54 39 50 88              Zelfstandig Professional                                                                
 info@mwarbosupport.nl             RI&E Preventie                                                                                   
                                                     Ergonomische tips